Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOLE

NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOLE

 

Wydział

 Wydział Pedagogiczny

 i Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

Jednostka prowadząca studia

 Wydział Pedagogiczny

Adres

 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

 17 872 18 05

E-mail

 m.szela@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

 mgr Małgorzata Szela

Kierownik studiów

podyplomowych

 dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Opis studiów

 Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela biologii, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

 Przedmiot

W

Ćw.

ECTS

 Biologia komórki

15

5

2

 Chemia ogólna

 i organiczna

15

5

2

 Mikrobiologia

10

10

2

 Biochemia

15

5

3

 Botanika z anatomią

 roślin

15

5

2

 Zoologia

15

5

3

 Fizjologia roślin

15

5

2

 Fizjologia zwierząt

15

5

2

 Elementy anatomii

 i fizjologii człowieka

15

15

4

 Genetyka

15

5

2

 Ekologia i ochrona

 środowiska

15

15

2

 Ewolucja świata

  organicznego

 

10

2

 Metodyka nauczania

 biologii

15

45

8

 Eksperyment w naukach

 przyrodniczych

 

10

2

 Programy nauczania

 biologii

15

15

2

 Elementy prawa

 oświatowego

10

 

1

 Praktyka (60 godzin)

 

 

 

 RAZEM

200

160

45

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

 Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz

 posiadanie udokumentowanego przygotowania

 pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

 Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą

 elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do

 złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

 wrzesień/październik 2017 (podczas spotkania 

 organizacyjnego)

Początek studiów

październik 2017

Terminy zajęć

 zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w

 miesiącu

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany

 

 z systemu)                                                                       

 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do

 

 wglądu)

 

 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 (oryginał do wglądu)

 

 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego

 kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie

 ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim,

 oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez

kandydata

 W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem

 studiów absolwent zostanie przygotowany do

 nauczania biologii w szkole w klasach V - VIII.

 Ponadto uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w

 realizacji zadań nauczyciela biologii, ze szczególnym

 uwzględnieniem tych w zakresie:

  a. przekazywania wiedzy i kształtowanie umiejętności

      w zakresie nauczania biologii;

  b. diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów;

  c. realizacji procesu kształcenia i wychowania z

      wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy;

  d. projektowania, realizacji i ewaluacji programów

      nauczania biologii;

  e. sprawnego posługiwania się technologiami

      informacyjnymi w pracy nauczyciela;

  f. podejmowania współpracy ze środowiskiem

     lokalnym. 

   

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow