Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  
Pracownicy Instytutu/Centrum Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych
Pracownicy Instytutu/Centrum Biotechnologii Stosowanej I Nauk...
Kadra Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych 2012/2013
Kadra Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych...
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii rok akademicki 2011/2012 obecnie Instytutu
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii rok akademicki...
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni (były Kompleks naukowy UR)
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni (były Kompleks naukowy UR)

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał w 2005 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (poprzednie nazwy: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii 2005-2012, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych 2012-2016, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii 2016-2018). Inicjatorami powstania Wydziału byli prof. Marek Koziorowski i prof. Zbigniew Kotylak. Obecnie Wydział Biotechnologii jest unikatową w skali regionu południowo-wschodniej Polski jednostką o interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych badań oraz dydaktyki. Od roku 2013 Wydział Biotechnologii  posiada kategorię naukową - A.

Wydział Biotechnologii posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 roczne) na kierunku Biotechnologia. Kierunek w roku 2012 oraz 2018 roku uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie w Wydziale kształci się blisko 180 studentów.

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Wydziału. Obecnie Wydział zatrudnia 2 profesorów zwyczajnych tytularnych, 12 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 12 adiunktów (ze stopniem doktora), 6 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 14 pracowników inżynieryjno-technicznych. Wydział tworzą 3 katedry: Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Katedra Biologii (w skład której wchodzą: Zakład Biochemii i Biologii Komórki,Zakład Monitoringu Środowiska,Zakład Paleobiologii i Biologii Ewolucyjnej, Zakład Zoologii, Zakład Botaniki, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin oraz Zakład Zoologii Eksperymentalnej), Katedra Biotechnologii (w skład której wchodzą Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów, Zakład Chemii Analitycznej, Zakład Genetyki, Zakład Biochemii Komórki, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii oraz Zakład Biotechnologii Molekularnej).

Bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1 (Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów, Zakład Genetyki, Zakład Biotechnologii Molekularnej, Zakład Biochemii Komórki), Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 8B (Zakład Zoologii, Zakład Botaniki), Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 4 (Zakład Biochemii i Biologii Komórki, Zakład Monitoringu Środowiska, Zakład Paleobiologii i Biologii Ewolucyjnej), Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym w Rzeszowie przy ul. Ćwiklińskiej 2 (Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii),

Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a (Zakład Chemii Analitycznej, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin), Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Rzeszowie wraz z zapleczem do badań z wykorzystaniem zwierząt oraz roślin uprawnych w Weryni (Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin). Wszystkie centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy tym samym mają swobodny dostęp do pełnej infrastruktury, sal wykładowych, dydaktycznych oraz laboratoriów zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę badawczą. Wydział posiada m.in. nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, do prac z wykorzystaniem układów biologicznych in vitro a także in vivo.

Aktywność badawcza Wydziału jest ściśle powiązana z programem kształcenia i opiera się na aktywnym udziale studentów w badaniach naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w realizacji projektów naukowych pozyskiwanych przez pracowników instytutu oraz podczas odbywania staży naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Efektem tej kooperacji są prace naukowe z udziałem studentów w renomowanych czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports).

Badania realizowane w Wydziale finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2009 roku Instytut, w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, otrzymał dofinansowanie do projektu pt. „Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych”. Centrum jest pionem badawczym Instytutu posiadającym 5 wysoce specjalistycznych laboratoriów. W ich skład wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę za łączną kwotę około 20 mln PLN. Dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego sprzętu badawczego pozwoliło stworzyć korzystne warunki sprzyjające nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi. Efektem jest rozwój przedsięwzięć o dużym potencjale innowacyjnym. Działania te przyczyniają się do szybszego, zrównoważonego rozwoju niezbędnego do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

W latach 2009-2013 Wydział realizował dwa projekty dydaktyczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 POKL dotyczył utworzenia w roku akademickim 2009/10 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii mianowicie Biotechnologii Molekularnej (na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia) w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach Poddziałanie 4.1.2 POKL „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” dotyczył zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku do potrzeb rynku pracy.

Aktywni naukowo studenci mają szansę kształcenia się w trybie zindywidualizowanym, interdyscyplinarnym a także w oparciu o współpracę międzynarodową. Współpraca dydaktyczna obejmuje staże naukowe w ramach różnych programów stypendialnych m.in. Visiting Research Graduate Traineeship Program for Polish Masters Students in the Biological Sciences Program w ramach patronatu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Erasmus+, Lund University.

O wysokiej, jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (University of Bern, Virginia University, Oklahoma Medical Research Foundation, Lund University, Uniwersytety oraz Centra Badawcze w Polsce, Instytuty PAN),  przedsiębiorstwach z branży life-science oraz Stacjach Weterynarii, Sanepidu, i krwiodawstwa.

 

Od początku działalności Wydziału władze i pracownicy szczególną uwagę zwracają na rozwój naukowy, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii/badania-i-projekty), co zaowocowało m.in. wpisaniem Wydziału na listę jednostek kategorii naukowej A w obszarze Nauk o Życiu.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow